zaterdag, november 28, 2015


Schaalvergroting in het mbo?

Wetenschapper en politica Bussemaker gooide deze week, 25 november 2015, de knuppel in het hoenderhok door te stellen dat de schaalvergroting is doorgeschoten en 'de menselijke maat' terug moet in het mbo en .... dat zij daar beleidsmaatregelen tegen gaat nemen.

Behoudens genoegzame borrelpraat op feestjes ga ik er van uit dat mensen mij daar in dit dossier vragen over stellen als onderwijskundige. Vanuit dat perspectief vier waarnemingen:

-1-
Er wordt in het discours gesuggereerd dat er een causaal verband bestaat tussen de kwaliteit van het onderwijs en de omvang van ROC's. Er woedt een discussie over de vigerende indicatoren voor kwalitatief goed onderwijs in de sector. Vileine onderwijskundigen beweren dat de huidige indicatoren vooral de prettig meetbare kwantitatieve 'kleine k' in beeld brengen maar dat is een discussie voor een andere plaats op een ander moment. De op dit moment geaccepteerde 'big five' om de kwaliteit van het (mbo)onderwijs te indiceren zijn: rendement, voortijdig schoolverlaten, tevredenheid studenten, tevredenheid personeel en tevredenheid bedrijfsleven. Met gerenommeerde gespecialiseerde onderwijsonderzoekers constateer is dat er geen enkel verband is aangetoond tussen de aldus gedefinieerde kwaliteit en de omvang van een ROC. Kennelijk spelen hier andere sentimenten dan wetenschappelijk onderzoek.

-2-
De commissie Dijsselbloem onderzocht, weliswaar in de vorige eeuw maar nog steeds algemeen onderschreven, de effecten van grootschalige generieke top-down vernieuwingen in het onderwijs. De algemene simpele conclusie was: 'niet doen!'. In een pluriform veld werken uniforme beleidsmaatregelen niet. Ze zijn gericht op het gemiddelde - dat in de praktijk niet voorkomt - en sneuvelen ergens vóór halverwege de invoering.

-3-
In de brief van de minister wordt een voorbeeld genoemd van één van de grootste ROC's van Nederland die de menselijke maat goed voeren. Het betreft ROC van Twente. Een ROC dat door haar schaalgrootte  in staat is geweest mbo-lectoren in combinatie met het hbo in een gedegen R&D afdeling na te later denken - en te laten onderzoeken - wat de meest geschikte vorm van organiseren van mbo-onderwijs is. Dankzij een combinatie van  uitgebalanceerde beleidsmaatregelen als gevolg van hun onderzoek zijn zij tot een werkwijze gekomen met professionaliseringsbeleid, organisatieinrichting, teacher-leaderprogramma's enz. waardoor Twente nu is wat het is. En jazeker: ook beleidsuitgangspunten als 'klein binnen groot'.

-4-
De 'menselijke maat' ROC's die, niet geholpen door wet- en regelgeving van vakscholen, onderaan in de rijtjes staan op grond van studentaantallen scoren niet hoger in kwalitatief goed onderwijs maar kampen wel allemaal met continuiteitsproblemen.                  

Een geluid dat mij ter ore komt is dat het  bijzonder complex zal worden om in de wet de bestuurlijke afbakening in verantwoordelijkheden vast te leggen tussen een CvB en de onderwijsdirecteuren in een samenwerkingsschool. Ik heb daar als onderwijskundige geen mening over maar kan me wel voorstellen dat een scheiding van verantwoordelijkheden  tussen CvB en directeuren niet ondersteunend werkt voor de onlangs vrijgegeven experimenteerregeling cross-overs.....

zondag, april 06, 2014

*M* Soft Kick blijvertjeSoft Kick blijft verbazen. Roy ff in Nederland; meteen weer even muziek maken.

zaterdag, maart 15, 2014

*M*
60460 heeft een geheel nieuwe
verouderde site. De kleuren zijn weggehaald en het lettertype is verouderd naar het type van een tijdperk waar de heren vandaan komen. Alleen de techniek is verjongd. Tja. Voor de liefhebber: www.60460.nl

MBO’ers weren van de PABO?


 

 
(D) Er loopt een waterscheiding door onderwijsland. Die waterscheiding verdeelt de AVO/universitaire kolom en de beroepskolom. Het zijn de werelden van de dubbeltjes en de kwartjes en zoals we allemaal weten kun je van een dubbeltje geen kwartje maken.

Ouders van 11 cent en meer proberen altijd van hun dubbeltjes kwartjes te maken en alleen als dat écht niet lukt moet je ……………….. naar het VMBO.
Aleid Truijens, schrijfster, literatuurrecensente en biografe,  schrijft  15 maart 2014  in de Volkskrant een typisch ‘rechts van de waterscheiding’ artikeltje over MBO’ers op de PABO: er moet erg veel geld in gestopt worden om ze te leren spellen en dan wordt het nog niks. Tijd voor  literatuuronderwijs blijft er dan niet meer over  op de PABO.  ‘We moeten ze weren; treurig maar helaas’ is haar conclusie.
Tja,  mevrouw Truijens, wist U dat 2 jaar na afronding van de PABO er geen niveauverschil meer is tussen leerkrachten met HAVO/VWO  en met MBO vooropleiding? Vast niet, want u bent een alfa en die lezen  literatuur en geen onderzoeksrapporten van gedegen clubs als het ECBO.
Als er geen niveauverschil meer is na twee jaar en er  zo veel MBO’ers uitvallen in het HBO, waar zit dan de systeemfout?
Wordt het niet tijd dat de PABO’s zich verdiepen in leertheorieën  anders dan die van de rechterkant van de waterscheiding? N iet alleen cognitivistische leertheorieën aanhangen en dan selecteren maar je verdiepen in de doelgroep die je voor je bekostiging wel binnen wilt halen maar vervolgens het verkeerde onderwijsmenu aanbiedt? Het zou het rendement wel eens kunnen verhogen.
En als je dat dan doet zou je misschien meteen wat tijd over houden. Niet voor literatuuronderwijs maar voor systeememanciperende curricula: techniek op de PABO waardoor er meer jongens op de PABO komen. Er kan dan op de PABO en daardoor in het basisonderwijs fatsoenlijk aandacht aan de linkerkant van de waterscheiding worden besteed waardoor ouders mogelijk ook positief gaan kiezen voor beroepsonderwijs voor hun kinderen.
Bijkomend voordeel is dat de feminisering van het onderwijs weer een beetje wordt rechtgetrokken. Kom op. Als umevr. Truijens er flink tegen aan gaat met ongenuanceerde stellingen; dan moet dit soort oneliner ook kunnen, toch?
Kort lesje ontwikkelingspsychologie: het fenomeen  leerleeftijd  mag bekend verondersteld worden. De Duitse ontwikkelingspsychologen hebben daar een prachtwoord voor: Geschicktlichkeitsalter. Die leeftijd ligt voor leren lezen en rekenen tussen de 7 en de 12 jaar. Daarna wordt het ploeteren om tot minimale verhoging van het niveau te komen. 
Een reden waarom met name de didactiek van leren lezen en schrijven en rekenen véél aandacht op de PABO moet krijgen. Dat is overigens wat anders dan spellen. Natuurlijk willen we dat onze leerkrachten in het basisonderwijs foutloos zijn op de twee belangrijkste  vakken daar. Maar als uw ‘sneue MBO’er’ na hard knokken de PABO haalt en na twee jaar op hetzelfde niveau zit als zijn HAVO/VWO collega ligt dat niet aan het volgens u gemankeerde basisonderwijs en niet aan het onderwijs dat hij aantreft nadat hij de stoute schoenen heeft aangetrokken en de waterscheiding is overgegaan. Het ligt aan een doorzettend dubbeltje. Een MBO’er zoals ik hem ken: geen flauwe kul, mouwen opstropen en werken……

 En met dit clichée…. stop ik er mee: ongenuanceerde stukjes schrijven. Het helpt geen fluit maar lucht de schrijver op en…. bevestigt helaas beelden van de argeloze krantenlezer.

maandag, april 01, 2013


*M*


Wanneer spelen jullie weer? (..... )
Staan de demo tapes er al op (Neen, nog niet maar wel snel, zo eind 2013 denk ik)
Spelen jullie op de 4 daagse? (Ja, twee keer ...)
Gaan jullie dit jaar weer naar Italy? (Nee, wel volgend jaar naar Frankrijk)

Zo wat Frequent Afgvuurde Questie's  (FAQ's) die we voor de kiezen krijgen van onze fans.
Om alle vragen te beantwoorden zie: www.60460.nl   (jaja, bij ons moet www er echt voor; dat staat voor: Wat Weet Willy!)

*D* Bloggen tijdens de CvI conferentie IJzersterk 10 en 11 april 2013 


Addy de Zeeuw en Willem Karssenberg vroegen me om de komende CvI conferentie mee te draaien in het bloggersteam van CvI. Natuurlijk; leuk!
Hieronder mijn eerste blog in de aanloop naar .....

vrijdag, februari 27, 2009

*E* FLIP

En toen was er FLIP.
geboren in oktober, bij ons sinds kerst (nee, nee, niet FLAP, FLIP)
Een eigenwijze boomer (staat voor een kruising tussen een maltheser en een tjitjoe)
FLIP is al aardig ingeburgerd op de Baken. Ook grote vrienden op bezoek zijn welkom.
Ik had hem HECTOR willen noemen maar hector heet dus FLIP.
Kinderen het huis uit; FLIP erin... that's life!

zondag, september 28, 2008

*E* Walnotenoogst 2008


Ieder jaar weer spannend! Vanaf medio augustus beginnen wij en de proviandploeg van de eekhoorns elkaar nauwlettend in de gaten te houden...... wie plaatst de eerste strategische aanvalszet? Vorig jaar dik verloren maar afgelopen weekend zag ik aan het geritsel in het struweel dat de troepen onrustig werden (en de noten rijp)..... Dus gisteren 27 september de boom in en plukken. Eenenzestig laaghangende walnoten geplukt, de rest voor vandaag. Mooi niet dus. De boys van de proviandploeg hadden alarm geslagen en stripten de boom in een uur. Deze rakker had een tempo van drie minuten per noot..... De Fam. Schobben wenst de familie squirrel een goede winter!

zaterdag, februari 16, 2008

*M* SOFT KICK Let's put the band back togetherSOFT KICK
35 years after ...... Alive & kicking!
Na The Eagles, The Police en Doe Maar nu ook Soft Kick reunited! Het spetterde weer, de energie gutste weer van de Buhne.... Soft Kick gaat binnenkort weer de studio in en touren in Zuid Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. En met een beetje mazzel in - een lang gekoesterde wens van de band -.....LIECHTENSTEIN!
Alles doet het nog bij de boys alleen wat minder haar hier en daar. Hou internet en de bladen in de gaten: The band is back!